За нас

Преводаческа агенция ПроДеск работи от 8 декември 2015 г., когато е извършен първият официален писмен превод за клиент.

Преводаческа агенция ПроДеск работи единствено с професионални преводачи, включени в регистъра на Министерство на външните работи на Република България, което им дава право да извършват преводи на официални документи, подлежащи на легализация, а също така е гаранция за високо ниво на владеене на съответния език.

Преводаческа агенция ПроДеск разполага с преводачи на специализирани текстове – медицински, технически, юридически, икономически.

Преводаческа агенция ПроДеск има солиден опит в легализацията на различни официални български и чуждестранни документи – актове за гражданско състояние – раждане, граждански брак; дипломи; академични справки; сертификати; удостоверения; пълномощни; декларации; съдебни решения.