Писмени преводи

  • Home
  • Писмени преводи

В съответствие с БДС EN 17100:2015-05 и ISO 9001:2015 една преводаческа страница се равнява на 1800 знака в т.ч. интервалите.
Стойността на поръчката се изчислява на база броя знаци на готовия превод, а не на оригиналния текст.