Писмени преводи

  • Home
  • Писмени преводи

Английски

12.50 лв./стр.

Немски

12.50 лв./стр.

Френски

14.50 лв./стр.

Руски

12.50 лв./стр.

Италиански

14.50 лв./стр.

Испански

14.50 лв./стр.

Гръцки

18.50 лв./стр.

Турски

18.50 лв./стр.

Нидерландски Фламандски

18.50 лв./стр.

Чешки

18.50 лв./стр.

Полски

18.50 лв./стр.

Украински

27.50 лв./стр.

Словашки

27.50 лв./стр.

  • Посочените цени са за стандартния срок за извършване на превода – 2 работни дни.
  • Посочените цени са за превод на удостоверения, дипломи, пълномощни, договори, фактури, фирмена или лична кореспондеция, сайтове и др.под текстове без специализирана или медицинска терминология.
  • Медицински документи превеждаме по цени за документи клас В в ценозаразписа, публикуван в раздел „Цени“ / „Писмени преводи“.
  • В съответствие с БДС EN 17100:2015-05 и ISO 9001:2015 една преводаческа страница се равнява на 1800 знака в т.ч. интервалите, а стойността на поръчката се изчислява на база броя знаци на готовия превод.