Услуги

Преводаческа агенция ПроДеск разполага със заклети преводачи и извършва лицензирани преводи и легализация на всички езици. Агенция за преводи ПроДеск разполага със заклети преводачи на над 30 езика: английски, немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, полски, македонски, португалски, унгарски, украински, молдовски, словенски, словашки, холандски, шведски, норвежки, финландски, арабски, китайски, японски, корейски, персийски, литовски, латвийски, естонски, иврит, както и други редки езици. Предлагаме устни и писмени преводи на фирмени документи (счетоводни и банкови документи, официална кореспонденция, бизнес оферти), на официални и лични документи (дипломи, свидетелства за съдимост, свидетелства за сключен граждански брак, актове за раждане и др.), както и превод на всички видове художествена и специализирана (техническа, юридическа, медицинска) литература. Предлагаме бързи и експресни услуги за същия ден. ПроДеск предлага следните специализирани услуги: Заверки и легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и посолства на Република България; Заверки на официални документи с АПОСТИЛ от Консулски отдел на МВнР; Заверки от Консулски отдел на преводи, изготвени от заклети / лицензирани преводачи; Устни преводи пред нотариус; Преводи при делови преговори и неофициални срещи, презентации и семинари.